Butik: (+45) 22756866
Opdrætsgrej: (+45) 20458504

E-mail:

info@jagtoghusdyr.dk

Åbningstider:

Mandag - onsdag 13.00 - 18.00
Fredag 12.00 - 18.00 | Lørdag 9.00 - 14.00

Betingelser & Vilkår

Aftalens parter
\”Køber\” anvendes om den fysiske person, som hovedsagelig handler uden for sit erhverv, og som ved afgivelse af en bestilling til  Dantrade afgiver et tilbud om køb og levering af bestemte varer.

\”LS Dantrade\” anvendes i det følgende både om den fysiske eller juridiske person, som ved ordrebekræftelse accepterer Købers bestilling hos Dantrade og sælger de bestilte varer, og om den hjemmeside hvorfra varer præsenteres og bestilles.

På Dantrade oplyses varens væsentlige egenskaber, for yderligere oplysninger eller spørgsmål til eksisterende oplysninger kan der sendes en mail til Dantrade via dantrade@lsdantrade.dk

Alle priserne er dagspriser og kun gældende på bestillingsdagen. Der kan derfor forekomme prisændringer.
Alle angivne priser er inklusive 25% moms.

Præsentation af varer sammen med en pris på Dantrade er ikke et bindende tilbud, men blot en opfordring til at gøre tilbud.
Købers bestilling af varer fra  Dantrade udgør ikke en bindende accept, men derimod et bindende tilbud til Dantrade om at købe varen på de oplyste vilkår.
En bindende aftale mellem Køber og LS Dantrade er først indgået, når Dantrade ved en ordrebekræftelse accepterer det af Køber afgivne tilbud.

Alle ordrer medsendes faktura. Betalingsbetingelserne er 8 dage netto. Dog sendes større ordrer (f. eks rugemaskiner og plukkemaskiner) på efterkrav. Efterkravsgebyret betaler vi naturligvis. Hvis varer sendes på efterkrav, vil du bliver orienteret først.

Først på det tidspunkt, hvor de bestilte varer er kommet i Købers besiddelse, overgår risikoen for, at de bestilte varer går til grunde eller beskadiges på grund af hændelige forhold, til Køber.

Dantrade yder ifølge købeloven 2 års reklamationsret fra fakturadato på fabrikations- og materialefejl (mangler). Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb.
Fakturaen skal fremvises til Dantrade i forbindelse med anvendelse af reklamationen.
Eventuel reklamation over mangler på leverede produkter skal efter Køber har eller burde have opdaget manglen ske til Dantrade inden rimelig tid. Ellers mister Køber sin ret til at påberåbe sig manglen.

Du bedes angive og på forlangende vise, hvori manglen består.

Dantrade har gjort det nemt for dig at få relevant information på andre websites igennem links. Disse websites er uden for Dantrade\’s kontrol. Vi kan derfor på ingen måde drages til ansvar for indholdet på disse sider.
Oplysninger om de bestilte varer fra sådanne hjemmesider indgår ikke i beskrivelsen af de bestilte varer i aftalen mellem Køber og Dantrade.
Sælger er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af at de bestilte varer kommer for sent frem til Køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes Køber handling eller undladelse eller forhold som ligger uden for Dantrade\’s kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.
Dantrade afgiver ikke selvstændig garanti for de bestilte varer, og Køber opnår kun de garantier, som producenten udsteder over for Køber.

Meddeler Kunden  Dantrade, at Kunden har fortrudt sit køb inden 14 dage efter levering, tilbagebetaler Dantrade det modtagne beløb.
Varer der returneres UFRANCO eller på efterkrav, nægtes modtagelse. Ved returnering bedes du bruge Post Danmark – ikke alternative pakke distributører. Da det gør det muligt at spore varen hvis den skulle blive væk under returforsendelse. Du bør sende varen forsvarligt emballeret – sammen med en kopi af fakturaen og skriv venligst tydeligt at du ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten og at du derfor ønsker af få tilbagebetalt varens pris. Vi anbefaler at du sender varen retur som forsigtig pakke med Post Danmark.
Du kan også fortryde dit køb ved at nægte modtagelse af forsendelsen.
Disse returregler gælder alle varer solgt som fjernsalg til private – det gælder ikke varer solgt til virksomheder.

Dantrade forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for denne website. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om der er sket ændringer.

Misbrug af Dantrade kan medføre til politianmeldelse.

Scroll to Top